De coronamaatregelen hebben een enorme impact op onze samenleving en op de economie. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij de aanpak van deze effecten. Veel gemeenten zijn momenteel aan de slag met het opstellen van beleid om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen. Daarbij zijn data, expertise, onderzoeken en voorbeelden bruikbare handvatten. Op deze pagina is die informatie gebundeld.

Eindrapport expertiseteam: 'Voorbij de crisis in coronatijd'

Op verzoek van de VNG boog een expertiseteam zich over de langetermijnstrategie voor een mogelijke pandemie. Onlangs verscheen het rapport. De belangrijkste conclusie: als de samenleving zoveel mogelijk open moet blijven, start dan nu het gesprek over de impact van maatregelen en investeer in buffers en opties.

De impact van de coronacrisis op uw gemeente

Selecteer hieronder uw gemeente om de lokale cijfers te bekijken in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.
Of bekijk het Dashboard Sociale Impact Corona

Inspiratie voor herstel na coronacrisis

Is corona een gamechanger? In crisistijd bleken gemeenten en rijk snel en adequaat te kunnen inspelen op urgente problemen. Die samenwerking smaakt naar meer. De VNG stelde commissies die rapporten uitbrachten over sociaal en economisch herstel. En over vernieuwing op de langere termijn. Hoe zijn (en kunnen) gemeenten daarmee in de praktijk aan de slag? 

Handvatten voor herstel en transitie

De VNG ontwikkelt diverse producten die gemeenten ondersteunen bij de aanpak van de sociale en economische impact als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast agendeert de VNG de gemeentelijke herstelagenda’s ook op landelijk niveau. Zodat landelijk, regionaal en lokaal verbonden zijn en ook andere partijen weten wat gemeenten nodig hebben, en hun bijdrage kunnen leveren.

Brieven & publicaties