De Wmo 2015 en Jeugdwet hebben als doel dat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt gegeven en de middelen daaraan worden besteed. Dat vraagt om inzicht in de aard en omvang van fouten en fraude in Wmo2015 en Jeugdwet en om een aanpak in de gemeenten van fraudepreventie en handhaving. 

Team Zorg

Het Team Zorg ondersteunt u bij vragen over fraudepreventie in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Team Zorg (VNG Naleving) richt zich op verdere verdieping van een rechtmatige uitvoering van de zorgwetten. Daarnaast leidt de behoefte aan samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners tot meer lokaal en regionaal maatwerk.

Vraag en antwoord

De toezichtpraktijk van...

Om de rechtmatigheid binnen de Wmo en de Jeugdwet te controleren en onderzoeken, hebben gemeenten een toezichthouder nodig. Binnen de Wmo is dit verplicht, binnen de Jeugdwet wordt dit sterk aangeraden. Hoe gaan gemeenten hiermee om? Hoe richten ze het in? Waar lopen ze tegenaan? Team Zorg van VNG Naleving legt deze en andere vragen voor aan toezichthouders van verschillende gemeenten en samenwerkingsorganisaties. 

Publicaties & Brieven