Besluiten BALV over moties financiën sociaal domein

De Buitengewone ALV besprak november 2018 zeven moties over (de financiën in) het sociaal domein.

Rekenmodel bijstandsbudgetten

Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve bijstandbudget dat volgt uit het verdeelmodel 2018, is een rekentool ontwikkeld.

Hoe staat het met de cijfers op het gebied van werk en inkomen van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven