Besluiten BALV over moties financiën sociaal domein

De Buitengewone ALV besprak november 2018 zeven moties over (de financiën in) het sociaal domein.

Nieuws

VNG fora

Rekenmodel bijstandsbudgetten

Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve bijstandbudget dat volgt uit het verdeelmodel 2018, is een rekentool ontwikkeld.

Waarstaatjegemeente.nl