Nederland kent een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Den Haag kent inmiddels 180 nationaliteiten, Brielle meer dan 50. Dat maakt het samenleven soms leuker, soms uitdagend en soms ingewikkelder. Hoe vinden expats, internationale studenten, arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders hun weg? Wat vraagt ‘samenleven in verscheidenheid’ van inwoners? En vooral: welk beleid kun je als gemeente hierop voeren?  In het Programma ‘Divers & inclusief’, een initiatief van VNG en het ministerie ven SZW, werken gemeentebestuurders gezamenlijk aan handelingsperspectieven. Voor het programma zijn we op zoek naar betrokken lokale bestuurders om mee te denken. Doet u mee? Meer informatie over het Programma ‘Divers & inclusief’

Portfolio De nieuwe Verscheidenheid

afbeelding van het kaartje

Nederlandse gemeenten kennen een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Dit brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Wethouders lichten in deze portfolio toe voor welke dilemma’s ze soms staan en welke concrete acties ze hebben ondernomen. Via een kaart van Nederland heeft u toegang tot deze interviews, inspirerende projecten en praktijkvoorbeelden. 

Programma Divers & Inclusief

Het programma Divers & Inclusief is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG. Diversiteit naar herkomst is flink toegekomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Deze verandering brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Veel gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het programma wil lokale bestuurders on- en offline ondersteunen bij deze opgaven door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, met inspirerende voorbeelden en concrete handvatten

Blogs en interviews

Delft en Eindhoven zijn twee steden die op het oog veel op elkaar lijken: sterke kenniseconomie, technische universiteit en een zeer diverse bevolking. We spraken met Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven) en Hatte van der Woude (wethouder Delft) over hun stad in alle verscheidenheid, de publieke en politieke opgaven van diversiteit en de dilemma’s die daarbij optreden. 

Publicaties & Brieven