Nederland kent een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Den Haag kent inmiddels 180 nationaliteiten, Brielle meer dan 50. Dat maakt het samenleven soms leuker, soms uitdagend en soms ingewikkelder. Hoe vinden expats, internationale studenten, arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders hun weg? Wat vraagt ‘samenleven in verscheidenheid’ van inwoners? En vooral: welk beleid kun je als gemeente hierop voeren?  In het Programma ‘Divers & inclusief’, een initiatief van VNG en het ministerie ven SZW, werken gemeentebestuurders gezamenlijk aan handelingsperspectieven. Voor het programma zijn we op zoek naar betrokken lokale bestuurders om mee te denken. Doet u mee? Meer informatie over het Programma ‘Divers & inclusief’

Aanzet tot een bestuurlijk perspectief op diversiteit

Diversiteit naar herkomst roept debat op. Meningen zijn er al snel, maar het oppakken van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar die nieuwe verscheidenheid ons voor stelt, blijkt een stuk taaier. Het essay ‘Professioneel handelen: naar een bestuurlijk perspectief op diversiteit‘ biedt een aanzet op een nieuw verhaal over lokale samenlevingen in verandering en hoe daarmee om te gaan.

Nieuws

Programma Divers & Inclusief

Het programma Divers & Inclusief is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG. Diversiteit naar herkomst is flink toegekomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Deze verandering brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Veel gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het programma wil lokale bestuurders on- en offline ondersteunen bij deze opgaven door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, met inspirerende voorbeelden en concrete handvatten

Praktijkvoorbeelden

Blogs en interviews

Delft en Eindhoven zijn twee steden die op het oog veel op elkaar lijken: sterke kenniseconomie, technische universiteit en een zeer diverse bevolking. We spraken met Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven) en Hatte van der Woude (wethouder Delft) over hun stad in alle verscheidenheid, de publieke en politieke opgaven van diversiteit en de dilemma’s die daarbij optreden.