De coronamaatregelen hebben effect op diverse beleidsthema’s. Op deze pagina vindt u per onderwerp handreikingen, FAQ’s en praktijkvoorbeelden die u ondersteunen bij de uitvoering van beleid.

NB Deze pagina heette voorheen Verantwoord openstellen

De impact van de coronacrisis op uw gemeente

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Internationale aanpakken van COVID-19

VNG International heeft in het buitenland de ontwikkelingen rondom COVID-19 en gemeenten gevolgd. Ze zoomden in op een aantal landen, rond de thema's kwetsbare groepen, lokale economische steunmaatregelen, rolverdeling overheidsniveaus en voorbereiding tweede golf.

Brieven & publicaties