In dit dossier staat alle informatie over het collectieve zorgverzekeringscontract. Op deze pagina lichten wij dit contract toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van het actuele nieuws over dit onderwerp.

Collectief zorgaanbod

Op de site collectiefzorgaanbod.nl vindt u de door VNG, IPO en UvW gemaakte overzichten van premies (inclusief collectiviteitskorting) en de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven