Gemeenten voelen de urgentie om te voldoen aan 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Zij hebben vrijwel unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. De uitdaging is nu om de ambities op het gebied van CO2-reductie te vertalen naar beleid en uitvoering. De VNG helpt gemeenten hierbij met het programma CO2-reductie door gemeenten, dat wordt uitgevoerd met financiering uit de Klimaatenvelop. Dit programma biedt gemeenten inspiratie, handvatten en tools om concrete stappen te zetten in CO2-reductie. Op deze pagina's leest u wat uw gemeente kan doen.

CO2-reductie in grond-, weg- en waterbouw (GWW)

De GWW-sector zorgt in Nederland voor 40% van de totaaluitstoot CO2. Nederlandse gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers in deze sector en kunnen zorgen voor een aanzienlijke reductie van de uitstoot. De VNG inspireert en activeert zowel beleidsmakers als gemeenteambtenaren om met CO2-reductie in de GWW aan de slag te gaan.

Certificering CO2-Prestatieladder

De VNG stimuleert gemeenten om zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Met dit duurzaamheidsinstrument brengen gemeenten hun eigen CO2-footprint in kaart en krijgen ze inzicht in waar binnen hun organisatie de meeste CO2-reductie valt te behalen. Een aantal gemeenten is inmiddels gecertificeerd, een tiental is onderweg. Wanneer volgt uw gemeente? 

Meest recente discussies op het VNG-forum

CO2 Duurzaam GWW

362 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 mei 2021 om 13:32

Verduurzamingstool buitenverlichting

Deze online rekentool helpt duurzaamheidsmanagers en inkopers van openbare verlichting bij het maken van duurzame keuzes in de vervanging van buitenverlichting qua energieverbruik, materialen en kostenvermindering. 

Digitale marktplaats voor de buitenruimte

Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek ontwikkelt de VNG een digitale Marktplaats voor de buitenruimte. Deze marktplaats geeft overheden op een laagdrempelige manier inzicht in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte. Hergebruik en CO2-reductie worden daarmee gestimuleerd. Zodra de marktplaats klaar is, komt het format voor alle gemeenten beschikbaar. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Programma CO2-reductie: CO2@vng.nl

Publicaties & Brieven