Sinds 1 januari 2022 maakt de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) afspraken met de vakbonden over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het brandweerpersoneel. Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en het FLO-overgangsrecht verwijzen we u naar de website van de WVSV.

Brandweerkamer

Van 2014-2021 onderhandelde de Brandweerkamer van de VNG (College voor Arbeidszaken) met de vakbonden over specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel, zoals het FLO-overgangsrecht. Op 1 januari 2022 ging de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) officieel van start en nam daarmee het werk van de Brandweerkamer over. Aanleiding hiervoor was de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), op basis waarvan gemeenten en gemeentelijke organisaties overstapten van de CAR UWO naar de Cao Gemeenten en Cao SGO. Brandweertaken zijn sinds 1 januari 2014 wettelijk ondergebracht in de 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn nog niet meegaan met de Wnra en moeten daarom tot een eigen collectieve rechtspositieregeling komen.

Publicaties & Brieven