Gemeentemedewerkers in een bezwarende functie, zoals brandweer- en ambulancemedewerkers, hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Vanwege diverse (fiscale) wetswijzigingen is dit per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is het FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers staat na 20 dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Sinds 2017 geldt een herziening van het FLO-overgangsrecht voor brandweermedewerkers.

Handboek FLO - overgangsrecht

Als gevolg van het in 2017 gesloten Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel resteren er per 1 januari 2018 twee separate Regelingen FLO-overgangsrecht:

  1. Regeling FLO-overgangsrecht 2006 voor een ieder die op 29 oktober 2016 inactief was (deze regeling blijft van kracht tot 1 november 2023);
  2. Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie voor een ieder die op 29 oktober 2016 actief was.

In 2019 is een geactualiseerd en herschreven versie van het huidige handboek FLO-overgangsrecht uitgebracht (versie 6). In het najaar van 2020 verschijnt er ook een (nieuw) handboek FLO-overgangsrecht voor de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (ook wel genoemd: FLO-2018). Tussentijds worden aan werkgevers handreikingen gegeven.

Werkwijze Brandweerkamer

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de brandweertaken wettelijk ondergebracht in de 25 veiligheidsregio’s. Sinds 2014 is voor een aantal brandweerspecifieke onderwerpen een aparte kamer ingericht, de Brandweerkamer. De Brandweerkamer onderhandelt met de vakbonden over een aantal specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel waaronder het FLO-overgangsrecht. Per 1 januari 2018 is het Reparatie FLO-overgangsrecht van kracht.

Publicaties & Brieven