Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de integrale schuldhulpverlening. Gemeenten doen het zelf of ze hebben het uitbesteed (maar wel onder de vlag van gemeenten) aan de kredietbank, plangroep of andere organisaties.

Nieuws

Ons standpunt

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit hun schulden te komen. Ons land telt een grote groep werkende armen. Met 8 maatregelen willen we de structurele oorzaken die deze groep ervaart oplossen.

Programma Schouders Eronder

Het programma Schouders Eronder heeft als doel bij te dragen aan het professionaliseren van het vakmanschap van schuldhulpverlening. Wij ondersteunen gemeenten, met als focus het faciliteren van lerende praktijken, het delen van kennis en ervaring, scholing en het verbinden van wetenschappelijke kennis aan de praktijk. Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Praktijkvoorbeelden

Kom uit je schuld: Dordrecht

Hoe helpt de gemeente Dordrecht mensen met schulden? We vroegen het wethouder Peter Heijkoop. Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann vertelt o.a wat stress bij financiële problemen met je doet.

Wetsvoorstellen