Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk in gemeentelijke organisaties. Daardoor kunnen werknemers veilig, gezond en gemotiveerd hun werk doen. Afspraken over arbeidsomstandigheden zijn daarom van belang. De Arbeidsomstandighedenwet geeft kaders aan voor beleid over veilig en gezond werk. Iedere gemeentelijke organisatie is samen met de werknemers verantwoordelijk voor het uitvoeren van goed arbobeleid. De VNG ondersteunt gemeentelijke organisaties met informatiemateriaal over praktische zaken op de werkvloer.

De arbocatalogus

De arbocatalogus van het A&O fonds Gemeenten beschrijft technieken, methoden en normen over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Met de arbocatalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door gemeentelijke organisaties. Ook biedt de catalogus praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Agressie

Meneer die agressief aan de telefoon zit

Medewerkers in de gemeentelijke sector krijgen regelmatig te maken met agressie en soms zelfs geweld. Een baliemedewerker die wordt uitgescholden. Een boa die op straat wordt belaagd. Een ambtenaar die een vergunningsverzoek afwijst en vervolgens op sociale media wordt gestalkt. Hoe richt u uw organisatie zo in dit voorkomen kan worden? En welke stappen moet u zetten als het toch gebeurt? Op de website veiligepubliekedienstverlening.nl van het ministerie van BZK en de arbocatalogus agressie en geweld van het A&O fonds staat veel informatie die gemeenten kunnen gebruiken.

Publicaties & Brieven