In Nederland verblijven ruim een half miljoen arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en Zuid-Europa. Veel van hen hebben dagelijks te maken met oneerlijke, onveilige of ongezonde woon- en werkomstandigheden. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en oplossen van deze misstanden. De VNG ondersteunt gemeenten bij een integrale aanpak voor het verbeteren van de leefsituatie van arbeidsmigranten

Oorlog Oekraïne - informatie voor gemeenten

Via de aparte pagina over de Oekraïne informeren wij u via onder meer nieuwsberichten en ledenbrieven over de gevolgen van de oorlog voor gemeenten.

Ons standpunt

De positie van arbeidsmigranten in Nederland moet structureel beter. Het is van belang dat zij als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving behandeld worden. De VNG heeft een aantal bestuurlijke standpunten geformuleerd ten aanzien van veilige en gezonde leefomstandigheden voor arbeidsmigranten.

Wat doet de VNG

Met het ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten helpt de VNG gemeenten om de positie van arbeidsmigranten in de samenleving te verbeteren. In algemene zin bestaat de ondersteuning uit advisering, kennisdeling, het openstellen van het VNG-netwerk en het formeren van werk- en intervisiegroepen van gemeenten rond specifieke thema’s.

Uitgelicht

Op 4 april heeft de VNG, samen met het ministerie van BZK, een webinar over de Wet goed verhuurderschap georganiseerd. Tijdens het informatieve webinar is de wet op verschillende onderdelen toegelicht en vertelt welke stappen gemeenten nu moeten ondernemen. Heeft u het webinar gemist? Dan kunt u deze terugkijken op YouTube. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Arbeidsmigranten

1417 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 mei 2023 om 11:59

Publicaties en brieven

Contact met onze adviseurs

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseurs van Naleving uit uw regio.

Altijd op de hoogte 

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk.