Regionale samenwerking gemeenten & zorgverzekeraars

Omdat de ondersteuning en zorg voor een aantal doelgroepen (zoals GGZ-cliënten, ouderen en jongeren) zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd wordt, is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. Veel gemeenten experimenteren dan ook al met verschillende samenwerkingsvormen met zorgverzekeraars, maar in de praktijk blijkt het lastig de samenwerking structureel vorm te geven.

Terugblik op (slot)bijeenkomst 29 november

'Samen leren en elkaar inspireren'

Donderdag 29 november waren de regio’s uit het ondersteuningsprogramma bijeen op een boot in Utrecht. Samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders keken zij terug op de samenwerking het afgelopen jaar en de lessen die daaruit zijn geleerd.

Na een warm welkom door Ali Rabarison, directeur Integratie & Participatie bij de VNG, en een presentatie van Movisie is in workshops ingegaan op de do’s en dont’s van goede samenwerking: hoe houd je de energie er in, wie moeten er eigenlijk aan tafel zitten en wat is borging en waarom willen we dat. Ondanks het gure weer en de afgelegen lokatie was het schip Docks 2 met ruim 70 gasten gezellig vol. De deinende vloer was in het begin wat onwennig, maar in het vuur van de discussies was dat snel vergeten. 'We werken allemaal aan hetzelfde doel, maar zodra het over geld gaat wordt het spannend' zei iemand.

Onder de aanwezigen bleek veel creatief talent wat resulteerde in mooie tekeningen over borging. Het programma was vooral gericht het proces van samenwerking. De informatieborden per regio nodigden daarnaast uit tot gesprekken over de inhoudelijke thema's. De regio’s geven ook graag een vervolg aan dat gesprek.

De ondersteuning vanuit de VNG is afgelopen, maar de samenwerking in de regio’s gaat door. Voor de regio’s die daar behoefte aan hebben zijn er straks mogelijkheden voor vervolgondersteuning.

Programma

In tien zorgregio’s starten samenwerkingsprogramma’s waarbij gemeenten en zorgverzekeraars het medisch en sociaal domein met elkaar verbinden. Aan de hand van verschillende thema’s werken zij aan het beter toegankelijk maken van de juiste zorg en ondersteuning. De VNG biedt de gemeenten in de regio's deskundige procesbegeleiding om de samenwerking met hun grootste zorgverzekeraar(s) op één specifiek thema een stap verder te brengen.

Onderzoek door Movisie

Movisie verricht bij dit ondersteuningsprogramma het onderzoek dat zich richt op:

  • Het in kaart brengen van de lessen die in de trajecten van de regio’s geleerd worden (processtappen, succesfactoren en valkuilen), en deze verspreiden onder andere gemeenten en regio’s.
  • Verdieping van de knelpunten om aanbevelingen te kunnen formuleren over wat nodig is om tot een structurele samenwerking te komen.
  • Inbrengen van al geleerde lessen uit andere domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Contact

Contactpersoon: Nynke van Zorge
E-mail: nynke.vanzorge@vng.nl
Telefoon: 06 – 52 39 88 24