Position paper
Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben samen met acht samenwerkingsverbanden passend onderwijs concrete afspraken gemaakt om de thuiszittersproblemen aan te pakken. De afspraken zijn een regionale vertaling van het in 2016 gesloten landelijke thuiszitterspact en moeten er voor zorgen dat de landelijke afspraken ook regionaal hun vertaling krijgen
Position paper
De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de effecten van geneesmiddelgebruik op het water. Ook in Nederland zijn risico’s voor de waterkwaliteit te verwachten. In deze paper schetsen we het probleem van de resten van geneesmiddelen in water.
Position paper
Geef alle kinderen tot 4 jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per week! Met het belang van kinderen en ouders voorop, zetten na uitgebreid overleg, de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG hun handtekening onder een gezamenlijk akkoord. De oproep is overhandigd aan Mariëtte...
Position paper
De VNG heeft een standpunt opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten in de Europese energievoorstellen.
Position paper
Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches staan gezamenlijk achter dit statement over hoe we jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis.Bij de 24-uurssessie Zorglandschap op 11 en 12 juli 2017 in Driebergen waren jeugdhulpaanbieders, gemeenten, rijksoverheid en brancheorganisaties vertegenwoordigd....
Position paper
Veel gemeenten hebben ons vragen gesteld over de stand van zaken rond het onderwijsachterstandenbeleid. We hebben een notitie opgesteld waarin we uitleggen wat ons standpunt is over de financiële herverdeling voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. We leggen hierin ook uit waarom afwijzing tegen de bezuinigingen op het macrobudget nodig blijft.
Position paper
Een notitie - geschreven voor de hoorzitting kunststofketen en zwerfafval van donderdag 30 november2017 - over de keten van kunststofverpakkingen en zwerfafval.
Position paper
Dit 'Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' is op 27 november 2017 ondertekend op de Jongvolwassenentop in Utrecht. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in zorg, onderwijs en bedrijfsleven spreken gezamenlijk af deze jongeren beter te ondersteunen. Zie ook het VNG nieuwsbericht
Position paper
Waar willen de gemeenten komend jaar in VNG-verband mee aan de slag? De grote opgaven die we met elkaar oppakken zijn verwoord in de VNG Agenda 2018. Naast de hoofdthema’s is er ook ruimte gemaakt voor specifieke onderwerpen die in 2018 gaan spelen. Een aantal thema’s springt er uit. Daar...
Position paper
Op initiatief van de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) is de handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ ontwikkeld. Dit visiedocument is bedoeld als instrument om een impuls te geven aan de transformatie van de Jeugdhulp. De handreiking formuleert eisen aan het systeem, de organisatie en de...