Factsheet
Deze factsheet geeft tips en aandachtspunten vanaf de melding van een aanvraag door een burger tot en met de afgifte van de beschikking door de gemeente.
Factsheet
JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Factsheet Jeugdzorgplus 2017 (Jeugdzorg Nederland) JeugdzorgPlus op website Jeugdzorg Nederland
Factsheet
Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en heeft de Inspectie Jeugdzorg de VNG benaderd om soortgelijke kwaliteitsmaatstaven op te stellen: het afsprakenkader. De Inspectie Jeugdzorg heeft namelijk geen bevoegdheden om in het buitenland toezicht te...
Factsheet
In dit factsheet heeft het OTAV verschillende voorbeelden uit/van plannen van aanpak voor het uitvoeren van het participatieverklaringstraject (PVT) op een rij gezet.
Factsheet
Delen van gegevens binnen het zorg- en veiligheidsdomein leidt nogal eens tot discussie en zelfs tot handelingsverlegenheid. In het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg - en veiligheidsdomein’ hebben vertegenwoordigers van ketenpartners, managers Veiligheidshuizen, VNG en VenJ gezamenlijk een eenduidige interpretatie van de geldende wet- en regelgeving opgesteld. Daarnaast beschrijft het...
Factsheet
Elke gemeente kent gezinnen waar meerdere problemen spelen. Als de politie langskomt, lijkt er niets aan de hand. Hoe doorbreek je dit patroon? Wat kan een gemeente doen om acuut, ernstig huiselijk en seksueel geweld aan te pakken? Daarover gaat de handreiking Multidisciplinaire Aanpak (MDA++). Gemeenten hebben veel vragen over...
Factsheet
Een factsheet over de noodzaak van de Omgevingswet en de impact ervan voor gemeenten.
Factsheet
Algemeen overzicht van het toezicht in de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet en de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. De factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.
Factsheet
In het rapport 'Leren van calamiteiten, veiligheid van kinderen in kwetsbare gezinnen' signaleren de inspecties knelpunten voor gemeenten, instellingen en professionals. Om deze op te lossen is verdere transformatie van de zorg noodzakelijk. Deze factsheet biedt informatie. De factsheet is gemaakt om samenhang tussen beleid (bestuurders) en uitvoeringspraktijk (professionals) te...
Factsheet
Het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) snel tijdelijke huisvesting te realiseren als er onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. In de factsheet vindt u alle informatie over het versnellingsarrangement: over de doelgroep voor het GVA, de tijd dat iemand in een woonruimte via het...