Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Praktijkvoorbeelden van oplossingen voor mensen die kunnen uitstromen van Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen. Bevat ook een voorbeeld van een oplossing die kan voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van maatschappelijke opvang. Er is verder ook beschreven hoe een ambitieus huisvestingsplan voor bijzondere doelgroepen is aangepakt.

In de beschrijvingen van de voorbeelden staat wat de rollen zijn van de betrokken organisaties: de gemeente, de woningbouwcorporatie en de zorgaanbieder. Er is ook opgenomen wat de ervaringen zijn door met de woon-huurconstructies. Ten slotte is een hoofdstuk toegevoegd met de mogelijkheden van de nieuwe Woningwet 2015 en de wet Doorstroming Huurmarkt 2015. Het document bevat veel links naar meer specifieke informatie.