Organisatie
Programmaraad (VNG, Divosa, UWV, Cedris)
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2014

De werkwijzer biedt gemeenten praktische handvatten om lokaal de tegenprestatie te kunnen invoeren. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering en de handhaving.

De Tweede Kamer bepaalde onlangs dat gemeenten ruimte krijgen om de tegenprestatie af te stemmen op de lokale mogelijkheden. De inhoud van de werkwijzer biedt hiervoor aanknopingspunten.

Aan de hand van vier vragen helpt de werkwijzer gemeenten en maatschappelijke organisaties om stapsgewijs de tegenprestatie naar vermogen vorm te geven.