Organisatie
landelijke Cliëntenraad (LCR)
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2014

Gemeenten stellen verordeningen en beleidsplannen op voor de Participatiewet, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet hervorming kinderregelingen. Wie wil zorgen dat de belangen van cliënten goed worden behartigd, moet er op tijd bij zijn. In de Handreiking 'Participatiewet - Cliëntenraden denken en doen mee' zijn alle wijzigingen duidelijk bij elkaar gezet.