Jaar van uitgifte

2020

In september publiceerde de VNG een nieuwe roadmap voor de invoering van de Omgevingswet: Route 2022. Deze roadmap geeft gemeenten inzicht in de stappen die zij tot de inwerkingtreding van de wet moeten zetten.

Op basis hiervan kunt u een eigen planning maken of bijstellen. Dit webinar neemt de laatste stand van zaken door, laat zien waar de uitdagingen zitten en hoe daar mee om te gaan.

Bekijk hier de opname van het webinar.