Organisatie
Mulier Instituut
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2013

De Rijksoverheid zet met het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) in op de bevordering van een sportieve en vitale samenleving. Daarin kan iedereen kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl, door gebruik te maken van mogelijkheden tot sporten en bewegen in de eigen omgeving. Belangrijke uitgangspunten zijn het stimuleren van publiekprivate samenwerking en het gebruikmaken van good practices en bewezen effectieve interventies. In deze samenvatting gaan we in op de resultaten van de twee hoofdpijlers van het programma SBB: de Brede impuls combinatiefuncties en de Sportimpuls. Vervolgens geven we de stand
van zaken weer van SBBondersteunende activiteiten en kernindicatoren met betrekking tot sport en bewegen. Tot slot volgen enkele aanbevelingen ten behoeve van volgende voortgangsrapportages.