Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2013

Samenvatting:

'Zorg dichtbij' maakt het mogelijk maatwerk te leveren, aan te sluiten bij wat mensen wél kunnen, de eigen kracht en het sociaal netwerk te betrekken en naast individuele ook algemene voorzieningen te ontwikkelen.

Gemeenten willen de vernieuwing in zorg en ondersteuning graag verder brengen. De leden van de VNG hebben 29 november, in een Bijzondere ALV, een duidelijk signaal gegeven. Gemeenten hebben de ambitie om van de Wmo echt een lokale ondersteuningswet te maken, en om tot een kanteling in denken te komen over hoe we met beperkingen en zelfredzaamheidsvragen omgaan. Daarom willen zij dat het kabinet de functie verzorging uit de AWBZ alsnog volledig decentraliseert naar de Wmo. Er is veel overlap tussen mensen die verzorging nodig hebben en mensen die Wmo-voorzieningen als vervoer, huishoudelijke hulp en (straks) ook begeleiding nodig hebben.

De afgelopen twee jaar is in gemeenten en regio’s veel enthousiasme en daadkracht losgemaakt. Maar gemeenten hebben nu het gevoel dat het kabinet er niet meer in gelooft. En dat zij aan het mikken zijn op een bewegend doel. Het is van groot belang dat er snel meer duidelijkheid komt over de visie en over een eventueel nieuw pakket voorwaarden om de opgave alsnog haalbaar te maken. De tijd dringt.