Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2014

Met de wijzigingen in de WWB wil het kabinet stimuleren dat de bijstandsgerechtigden actief blijven participeren in de maatschappij. Dit betekent dat de bijstandsgerechtigde verplicht wordt tot het leveren van een tegenprestatie, een arbeidsverplichting heeft en – indien hij niet aan de voorwaarden voldoet – voor een periode van drie maanden geen aanspraak kan maken op zijn uitkering. De VNG is van mening dat deze maatregelen hun doel voorbij schieten omdat hierdoor de nadruk zal komen te liggen op het controleren en handhaven van regels in plaats van maatwerk leveren aan de burger.