Organisatie
VNG, IPO, UvW
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Een notitie met de argumenten voor het beoordelen van de EMU-tekortruimte voor de Nederlandse decentrale overheden voor de jaren 2016 en 2017.

Sinds 2004 hebben de decentrale overheden op grond van bestuurlijke afspraken altijd een vaste EMU-tekortruimte van -/-0,5% bbp gehad. Op basis van een raming van het CPB uit 2012 heeft het kabinet aangegeven graag een verlaging van deze tekortruimte naar -/-0,4% bbp in 2016 en -/- 0,3% bbp in 2017 te zien. Afgesproken is om in 2015 te beoordelen of deze verlaging wel mogelijk en verantwoord is.

Deze notitie geeft in het kader van die tussentijdse evaluatie die nu aan de orde is, de argumenten van de decentrale overheden die bij die weging moeten worden betrokken.