Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2017

Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf: QuickScan en Post QuickScan

Op 6 november 2015 is de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf gepubliceerd. In deze handreiking is een specifiek hulpmiddel benoemd, de zogenoemde ‘QuickScan’, waarmee gemeentelijke grondbedrijven een eerste indicatie krijgen of er sprake is van een fiscaal winstoogmerk. In bijlage 1 van die handreiking is de QuickScan nader toegelicht en uitgewerkt. In de toelichting op de QuickScan staat dat een onduidelijke uitkomst geen acceptabele uitkomst is: verder onderzoek is nodig.