Organisatie
Cultuurfonds BNG en Kunstgebouw
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2005

Het congres resulteerde in de werkdefinitie; Kunstprojecten met een sociaal-maatschappelijke doelstelling, die werken vanuit een proces- en groepsgerichte aanpak.
Deze projecten bevatten vijf kerncomponenten. In het verslag worden ook zes praktijkvoorbeelden beschreven.