Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2016

In deze uitgave presenteert het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen zijn eindbevindingen. Gekozen is voor een interview in plaats van voor een rapport. In de bijlagen vindt u analyses, cijfers, instrumenten en een overzicht van de aanbevelingen.