Organisatie
Alterra i.o.v. VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Maar liefst 364 van alle Nederlandse gemeenten bestaan voor meer dan de helft uit landelijk gebied. Toch is er vanuit het Rijk vooral aandacht voor de stad. Daarom heeft Alterra in opdracht van de VNG een verkenning gedaan naar de trends in gemeenten met veel landelijk gebied.

Rapport: Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

In het rapport ‘Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied’ staan de belangrijkste trends gebundeld die in de afgelopen jaren door bekende Nederlandse onderzoeksinstanties zijn opgetekend. Ook is gekeken hoe de trends met elkaar samenhangen en wat gemeenten daarmee kunnen.