Organisatie
OCW, VWS), VenJ en PO-Raad, VO-raad, VNG
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2016

In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (VWS) sloten hierover dit thuiszitterspact met de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van VenJ en de VNG om het aantal thuiszitters omlaag te brengen