Organisatie
Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

De notitie bevat informatie over de fiscale openingsbalans in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb).