Jaar van uitgifte
2018

Een grondbedrijf dat belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting mag onder bepaalde voorwaarden een winstuitstelpost vormen voor nog te maken kosten. De nieuwsflits gaat in op de vraag of en in hoeverre bij de fiscale jaarwinstbepaling rekening gehouden mag worden met kosten die zich voordoen ná levering van de individuele kavels. Het betreft bijvoorbeeld kosten voor wegen, pleinen, bruggen, riolering en openbaar groen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het zogenoemde ‘Zwembad-arrest’ van de Hoge Raad.