Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2018

De VNG heeft richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang. De richtlijnen geven onder meer uitleg over de doelgroep van de Sociaal Medische Indicatie en de redenen waardoor ouders tijdelijk in aanmerking kunnen komen voor steun.