Organisatie
BMC
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2013

Rapportage
5-meting eerste tranchegemeenten
4-meting tweede tranchegemeenten
3-meting derde tranchegemeenten
2-meting vierde tranchegemeenten
1-meting vijfde tranchegemeenten

De samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur krijgt vorm en inhoud met de realisering van combinatiefuncties. Combinatiefuncties zijn banen waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijk of in ieder geval voor een substantieel deel te werk wordt gesteld voor twee of meer werkvelden/sectoren.
Het kabinet heeft samen met de VNG, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties, het NOC*NSF en de Cultuurformatie zich ten doel gesteld tussen 2008 en 2012 tenminste 1.800 combinatiefuncties te hebben gerealiseerd. Dit gezamenlijk streven is vastgelegd tussen genoemde partijen in de bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur. Bij deze impuls gaat het om het realiseren van nieuwe structurele functies; de impuls is niet bedoeld om bestaande functies te bekostigen.