Organisatie
VNG
Jaar van uitgifte
2020

Route 2022 bevat de belangrijkste mijlpalen voor gemeenten en uitvoeringsdiensten naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). U kunt Route 2022 gebruiken bij het opstellen van een planning voor de invoering van de Omgvingswet en de Wkb in uw organisatie.

Mijlpalen tot inwerkingtreding

Route 2022 bevat mijlpalen die aangeven wat er moet gebeuren voordat beide wetten in werking treden. Het is in veel gevallen wenselijk om mijlpalen eerder te bereiken. Acties die na invoering van de wetten moeten plaatsvinden zijn niet opgenomen. 

De mijlpalen zijn in sporen geordend naar de fasen in de beleidscyclus (omgevingsvisie, omgevingsplan, dienstverleningsprocessen, monitoring/toezicht en handhaving), inclusief een algemeen spoor ‘ambitie, strategie en beleid’. De mijlpalen staan niet op zichzelf, maar zijn afhankelijk van elkaar. Ze geven aan wanneer een resultaat bereikt - of wanneer een activiteit opgestart moet zijn, naar inzicht van de VNG. Route 2022 is hiermee een middel om met elkaar overzicht te houden op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb. Per spoor is er een toelichting, waarin u meer kunt lezen over de betreffende mijlpalen.

Onderaan deze pagina kunt u een Excelbestand downloaden met de mijlpalen en toelichting per spoor.

Basisactiviteitenlijst

De basisactiviteitenlijst (voorheen roadmap in Excel) geeft aan welke werkzaamheden per minimale actie u dient uit te voeren. In de lijst staan per werkzaamheid een verwijzing naar de mijlpalen in Route 2022. We werken aan een update van de basisactiviteitenlijst. Deze volgt binnenkort. De huidige lijst kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Interbestuurlijke Route 2022

Er is ook een interbestuurlijke Route 2022. Deze is vastgesteld door de Programmaraad Invoering Omgevingswet en is gepubliceerd op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet. De mijlpalen in de gemeentelijke variant sluiten op de interbestuurlijke variant.