Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2020

Route 22 voor gemeenten en uitvoeringsdiensten is de roadmap voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.  

De roadmap kan worden gebruikt als leidraad bij de planning van de invoering en is geordend langs de fasen uit de beleidscyclus: Omgevingsvisie en programma  

  • Omgevingsplan 

  • Initiatieven, dienstenverlening en behandelproces

  • Monitoring, toezicht en handhaving

  • En daaraan toevoegd ‘Ambitie, strategie en beleid’ 

De roadmap geeft uiterste momenten aan waarop – naar inzicht van de VNG – een resultaat ‘moet’ zijn bereikt of een activiteit gestart voor een beheerste invoering van de beide wetten. Het is in veel gevallen wenselijk om mijlpalen eerder te bereiken. Acties die na invoering van de wet moeten plaatsvinden zijn niet opgenomen. 

De basisactiviteitenlijst (voorheen roadmap excel) geeft aan welke werkzaamheden per minimale actie u dient uit te voeren. In de lijst staan per werkzaamheid een verwijzing naar de mijlpalen in deze roadmap.