Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2019

Deze Roadmap is een wegwijzer voor de activiteiten die gemeenten per inwerkingtreding van de Omgevingswet gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.

Er zijn drie 3 categorieën:

  • Juridische verplichtingen;
  • Bedrijfsmatig noodzakelijke voorbereidingen;
  • Adviezen gericht op het bereiken van de doelen van de Omgevingswet.

Werken met de roadmap
Bij het raadplegen van de roadmap is basiskennis van de Omgevingswet van belang. Stel samen met verschillende disciplines binnen uw gemeente voor elke regel vast of deze relevant is en hoe er invulling aan gegeven kan worden.

Structuur van de roadmap

Alle minimumeisen zijn in de roadmap opgenomen als gekleurde regels. Juridische eisen zijn okergeel, bedrijfsmatige eisen zijn rozerood en de adviezen lichtgeel.

De afzonderlijke acties om naar de resultaten toe te werken staan onder de gekleurde regels; deze zijn verborgen als u het blad opent, maar zijn zichtbaar te maken door op de + (links in de grijze balk) te klikken. Kolom D bevat de ‘titel’ van het resultaat of de actie, kolom F geeft een toelichting, en kolom H geeft zo nodig nadere opmerkingen of tips voor de uitvoering. De planning is getoond vanaf Kolom W.

Per minimum eis zijn activiteiten voor procesinrichting, juridische en ICT-activiteiten bij elkaar gegroepeerd. De tijdslijnen zijn indicatief en de weergegeven activiteiten zijn niet verplicht. Het zijn stappen die in onze ogen nodig of wenselijk zijn. Elke gemeente maakt een eigen afweging op basis van de gemeentelijke ambities. De uiterste start en uiterste einde liggen naar onze inschatting vast.

Nieuw in versie 2.1
De belangrijkste wijzigingen in versie 2.1 zijn opgenomen in de roadmap in het tabblad ‘wijzigingshistorie’.