Organisatie
VNG, OTAV
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2016

Het versnellen van huisvesting voor statushouders heeft ook in 2017 hoge prioriteit. Gemeenten hebben mogelijkheden voor een snelle ro-procedure en de toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het toepassen van de kruimelgevallenregeling maakt het mogelijk om snel huisvesting juridisch mogelijk te maken, vooral in bestaand vastgoed. De reguliere Wabo-procedure is toepasbaar en veel korter dan de uitgebreide procedure. Het college van b&w is bevoegd gezag en besluit in principe binnen acht weken. Er is juridisch geen rol voor de gemeenteraad.

Deze factsheet van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) geeft aandachtspunten voor ruimtelijke procedures. Er staat ook een bijlage in met de relevante wetgeving Rijksladder en kruimelgevallen. Hieronder een aparte bijlage in Word-format: