Organisatie

Ministerie van Economische Zaken

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2013

De publicatie bevat een stappenplan voor de verschillende aanbestedingsprocedures. De Richtsnoeren hebben betrekking op alle vormen van inkoop van de overheid en hebben als doel om uniformering en verbeterde naleving te bereiken.

U kunt de Richtsnoeren gebruiken als spoorboekje tijdens het inkoopproces voor de sectoren leveringen en diensten. Daarvoor is onderscheid gemaakt naar de soort procedure (Europees openbaar, Europees niet-openbaar, nationaal zonder selectie, nationaal met selectie, meervoudig onderhands en enkelvoudig onderhands). Daarbij is per procedure gekeken welke knelpunten moeten worden opgelost door het formuleren van richtsnoeren.