Organisatie
Retailagenda
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de samenwerking in de afgelopen jaren. De sturende rol van gemeenten en provincies – en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten – is essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijk, detailhandel, vastgoed en andere sectoren is tijdens de Werkconferentie Vervolgaanpak Retailagenda (oktober 2017) de nieuwe koers uitgezet en zijn de speerpunten verder uitgediept. De vervolgaanpak heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s:

  1. Regionale afstemming
  2. Lokale transformatie van (winkel)gebieden
  3. Flexibilisering van de huurmarkt
  4. Human Capital Agenda
  5. Kenniscreatie & innovatie