Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2015

Om minder medewerkers vervroegd te laten uittreden is een zogenaamde fiscale eindheffing (regeling vervroegd uittreden, RVU) van 52% ingevoerd. Deze regeling raakt ook gemeenten. De VNG heeft een factsheet opgesteld waarin we uitgebreid ingaan op deze regeling en hoe u ermee om kunt gaan.