Organisatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

Brochure gebaseerd op vragen die zijn gesteld tijdens informatiedagen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en vragen die binnenkwamen bij het IPO en de VNG.De volgende domeinen van de wet komen in de brochure aan bod: monumenten, archeologie, musea en collecties, handhaving en toezicht.

Naar aanleiding van de vragen die er nog zijn of komen, volgt een tweede versie. Vragen over de Erfgoedwet kunt u sturen naar de infodesk van de RCE: info@cultureelerfgoed.nl (o.v.v. Q&A’s Erfgoedwet). Vragen over de VNG Model Erfgoedverordening moet u stellen aan de VNG: informatiecentrum@vng.nl.