Organisatie
Stroom i.o.v. VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2014

Rapport Prospectieve trendanalyse 2010-2020
Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van belang voor de gemeentelijke taakuitvoering en dus de archiefselectie? De in opdracht van de VNG gemaakte Prospectieve trendanalyse 2010-2020 geeft inzicht. Gemeenten kunnen onder meer op basis van de trendanalyse keuzes maken over bewaren, vernietigen en vernietigingstermijnen van archiefbescheiden. De trendanalyse is input voor de nieuwe Selectielijst van de archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen (die in 2016 van kracht wordt).

Handreiking lokale trendanalyse
De Prospectieve trendanalyse brengt trends voor àlle gemeenten in beeld. Met oog op de lokale inkleuring is een handreiking voor een lokale trendanalyse ontwikkeld. Daarmee kan de gemeentearchivaris aanvullend een eigen trendanalyse opstellen, als instrument om lokaal selectiebesluiten te nemen.

 

Volledige publicatie, samenvatting en handreiking