Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

Met de zelfscan kunt u privacy-acties voor het sociaal domein formuleren. Een instrument om in korte tijd zelf te beoordelen wat er al is ingeregeld in het kader van de privacy en hoe u -zo nodig- de omgang met persoonsgegevens van burgers in het sociaal domein kunt verbeteren.

Uitgangspunt is het Raamwerk Privacy, dat door de VNG is opgesteld: Governance, Beleid, Bewustwording en communicatie, Werkprocessen en triage en Beheer en opslag van gegevens.

Uit de praktijk blijkt dat op al deze terreinen zaken moeten worden ingericht om de privacy goed te borgen.

Zie ook