Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Het Implementatieplan privacy sociaal domein biedt handvatten om met behulp van alle handrei­kingen die door de VNG zijn opgesteld de privacy in het sociaal domein in te richten. Een stappenplan dat gemeenten kunnen volgen voor de implementatie van alle bouwstenen / handreikingen behorende bij het Raamwerk privacy.

Het stappenplan is ontwikkeld n.a.v. best practices van gemeenten in het land waaronder een pilot privacy die is uitgevoerd met 10 Groninger gemeen­ten. De volgorde van de te nemen stappen staat niet vast, maar kunt u naar eigen inzicht in een andere volgorde of naast elkaar zetten. Bij elke stap vindt u een aantal aandachtspunten en tips.

Zie ook