Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2019

Het position paper is voor de VNG een eerste aanzet naar een VNG zienswijze over de accountantscontrole. De komende tijd zal de VNG nader verkennen of een inrichting van controle van overheidswege wenselijk is, naast de huidige mogelijkheden van een private controle en een gemeentelijke accountantsdienst. Dit moet echter niet worden opgevat als de wens voor een gedwongen structuurwijziging, waarbij alle gemeenten verplicht gebruik moeten maken van een bepaalde vorm van controle. Ook gaat de VNG o.a. nader stil staan bij de vraag hoe de accountantscontrole de gemeenteraad in haar taak ondersteunt voor de democratische controle.