Organisatie
Programmaraad (VNG, Divosa, UWV, Cedris)
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2014

De handreiking ‘Plan van aanpak, regionale arbeidsmarkt voor het regionale Werkbedrijf in drie stappen’ biedt concrete handvatten en werkbare suggesties voor opstellers van een marktbewerkingsplan voor het regionale Werkbedrijf.