Organisatie
PO-Raad, VO-raad, VNG, OCW, VWS
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2014

De organisatie en bekostiging van onderwijs en zorg verandert door de Wet passend onderwijs en de herziening van de AWBZ. Met deze handreiking worden gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging, het tijdpad van deze wijzigingen en de stappen die zij kunnen zetten om de combinatie van onderwijsondersteuning en zorg te realiseren.

In de loop van het jaar zullen updates volgen op de handreiking aangezien de komende maanden de uitwerking van de herziening AWBZ nog duidelijk wordt. De handreiking is een uitgave van de PO-Raad, VO-raad, VNG en de ministeries OCW en VWS.

Vragen of opmerkingen?

  • Voor hulp bij het voorbereiden of voeren van de gesprekken kunt u terecht bij de projectleiding passend onderwijs via herzieningAWBZ@ondersteuningpassendonderwijs.nl en tel. 033 - 204 02 00.
  • Ook kunt u terecht bij de VNG via OTD@VNG.nl en 070 – 373 84 63. Hier ontvangen we ook graag opmerkingen over deze handreiking.