Organisatie
Dialogic, IVIR en TNO, in opdracht van het Ministerie van OCW
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2009

Nu de gemeenten op basis van de nieuwe Mediawet moeten gaan zorgen voor de bekostiging van de lokale publieke omroepen is de vraag gerezen wat de meest optimale schaal voor deze media-instellingen is. Vandaar het onderzoek 'Streekomroepen in Nederland' in opdracht van het ministerie van OCW samen met de VNG en de Organisatie van Lokale Omroepen, dat in oktober 2009 openbaar is geworden. De onderzoekers zien geen taak voor de rijksoverheid om de schaalvergroting actief te bevorderen, ook al omdat deze er toch al komt vanwege de verdere gemeentelijke herindelingen. Wel om geconstateerde belemmeringen weg te nemen.