Organisatie
SVLO
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft een notitie over verrekenprijzen ('transfer pricing') gepubliceerd. In deze notitie staat een algemene toelichting op transacties tussen gelieerde partijen en het zogenoemde zakelijkheidsbeginsel.