Organisatie
Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

De notitie is van belang voor het bepalen van de vennootschapsbelasting overheidsondernemingen. In de notitie vindt u een stappenplan om de diverse samenwerkingsvormen die zich vanuit een bestuursrechtelijke context kunnen voordoen civiel- en fiscaalrechtelijk te duiden.