Organisatie
Commissariaat voor de Media
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2009

Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen behoefte bestaat aan een nadere aanduiding en invulling van de door de Mediawet aan het programmabeleidbepalende orgaan (pbo) opgelegde taak en gegeven bevoegdheid. In overleg met de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) heeft het Commissariaat dit modelreglement opgesteld. Hilversum. Overigens behoeven de gemeenten vanaf 2009 de leden van het pbo niet meer te benoemen. Wel dienen de gemeenteraden nog te adviseren over de representativiteit aan het Commissariaat voor de Media.