Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2019

Dit document poogt de feiten, inzichten en visies ten aanzien van Leges, binnen de scope van de stelselwijziging Omgevingswet voor de VNG bijéén te nemen. Het document is opgebouwd langs een aantal onderwerpen en toelichting daarop, en langs een aantal wijzigingen, met bij die wijzigingen de verwachte effecten.