Organisatie
SZW, Programmaraad
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2018

Het Kennisdocument Beschut werk in de Prticipatiewet geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument Beschut werk uit de Participatiewet. De vragen zijn geactualiseerd vanwege alle wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid. Het  kennisdocument is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving en inzet van beschut werk te maken hebben. Maar de informatie is ook interessant voor bestuurders van gemeenten, medewerkers van UWV, sociale partners, cliëntenraden, Sw-bedrijven en werkgevers.